bool(true)

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

juiste doelgroepen

Een tevredenheidsonderzoek van Target Questions richt zich altijd op een specifiek omschreven doelgroep. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld klant, medewerker, burger of huurder. Met de analyses, conclusies en aanbevelingen uit deze tevredenheidsonderzoeken creëert u een draagvlak waarop u belangrijke beslissingen kunt baseren.

'Het belangrijkste is niet ophouden met stellen van vragen'

Albert Einstein

Target Groups

 

klant tevredenheidsonderzoek

Klant tevredenheidsonderzoeken zijn voor veel bedrijven van groot belang omdat de resultaten bijdragen aan alle prestaties en een positiever bedrijfsresultaat. En daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om alle bestaande klanten. Ook de inventarisatie van wensen en verwachtingen van nieuwe prospects zijn van wezenlijk belang.

Tevredenheid kan getoetst worden op diverse onderdelen. Niet alleen op alle bijzonderheden van en de kwaliteit van het product of dienst zelf. Maar ook op de organisatie, de communicatie en kansen. Wij werken altijd met vragenlijsten op maat! Lees meer….

 
 

medewerker tevredenheidsonderzoek

Een medewerker tevredenheidsonderzoek richt zich op omgang en gedrag van medewerkers ten opzichte van hun werk, ofwel vindt de medewerker zijn of haar werk zinvol en prettig, of juist niet?

Ervaringen door medewerkers worden gevormd door bijvoorbeeld teleurstellingen of juist successen. Indien de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is heeft dit invloed op de betrokkenheid  van de medewerker bij de werkzaamheden die worden verricht bij de organisatie.

Naast betrokkenheid zijn loyaliteit en motivatie ook belangrijke onderzoek factoren in medewerker tevredenheidsonderzoeken. Lees meer ……

 
 

burger tevredenheidsonderzoek

Hoe tevreden zijn burgers over diverse vormen van (gemeentelijke) dienstverlening? Target Questions heeft ervaring met diverse vormen van burger- en buurtonderzoek voor uiteenlopende organen als Gemeentes, Provincies, Waterschappen, Ministeries, Politie, Brandweer en Omgevingsdiensten. Een burger tevredenheidsonderzoek  kan de volgende onderwerpen omvatten:

  • wonen/leven (bijvoorbeeld onderzoek gericht op bouwen/verbouwen, jeugd/onderwijs/studeren, veiligheid of AZC);
  • werk/inkomen (bijvoorbeeld onderzoek gericht op werk, uitkeringen en regelingen, schulden, bijstand);
  • zorg/welzijn (bijvoorbeeld onderzoek gericht op WMO, sociale wijkteams, dakloos, vrijwilligers)
  • lees meer……
 

 

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.