Tevredenheidsonderzoek Target Questions

Verschillende Target Groups

Een tevredenheidsonderzoek van Target Questions richt zich altijd op een specifiek omschreven doelgroep. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek onder uw klanten, medewerkers of burgers. Met de analyses, conclusies en aanbevelingen uit deze tevredenheidsonderzoeken creëert u een draagvlak waarop u belangrijke beslissingen kunt baseren.

Medewerker tevredenheidsonderzoek

Een medewerker tevredenheidsonderzoek richt zich op omgang en gedrag van medewerkers ten opzichte van hun werk, ofwel vindt de medewerker zijn of haar werk zinvol en prettig, of juist niet?

Ervaringen door medewerkers worden gevormd door bijvoorbeeld teleurstellingen of juist successen. Indien de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is, heeft dit invloed op de betrokkenheid van de medewerker bij de werkzaamheden die worden verricht bij de organisatie.

Naast betrokkenheid zijn loyaliteit en motivatie ook belangrijke onderzoek factoren in medewerker tevredenheidsonderzoeken.

Burger tevredenheidsonderzoek

Hoe tevreden zijn burgers over diverse vormen van (gemeentelijke) dienstverlening? Target Questions heeft ervaring met diverse vormen van burger- en buurtonderzoek voor uiteenlopende organen als Gemeentes, Provincies, Waterschappen, Ministeries, Politie, Brandweer en Omgevingsdiensten.

Een burger tevredenheidsonderzoek  kan de volgende onderwerpen omvatten:

  • wonen/leven (bijvoorbeeld onderzoek gericht op bouwen/verbouwen, jeugd/onderwijs/studeren, veiligheid of AZC’s)
  • werk/inkomen (bijvoorbeeld onderzoek gericht op werk, uitkeringen en regelingen, schulden of bijstand)
  • zorg/welzijn (bijvoorbeeld onderzoek gericht op WMO, sociale wijkteams, daklozen of vrijwilligers)
  • ondernemen (bijvoorbeeld onderzoek gericht op lokale economie, vestigen in gemeente, starters, bedrijvenloket)
  • vrije tijd (bijvoorbeeld onderzoek gericht op recreatie, winkelen, sport, toerisme, kunst/cultuur)

Deelname aan deze onderzoeken geschiedt altijd anoniem. Daardoor zijn de antwoorden niet herleidbaar naar individuele deelnemers. Door het burgertevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren door een onderzoeksbureau, in dit geval Target Questions, zijn zowel anonimiteit als objectiviteit gewaarborgd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie en kijken wat Target Questions voor u kan betekenen? Bel gerust 088 4200 810 of mail naar info@targetquestions.nl.