20 december 2016

Target Questions in actie bij het Rode Kruis

Onderzoek door middel van kwaliteitsaudits bij zowel organisatoren als instructeurs EHBO opleidingen.

onderzoek bij Rode Kruis

AUDITEREN VOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Wat

Het Nederlandse Rode Kruis richt zich op het voorkomen en verzachten van menselijk lijden, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Vanuit haar oorsprong heeft het Rode Kruis een taak en verantwoordelijkheid op het gebied van Eerste Hulp. Iedereen zou in geval van een ongeval of acute ziekte Eerste Hulp mogen verwachten en Eerste Hulp moeten verlenen aan de medemens.

Door een kwalitatief goede EHBO cursus aan te bieden aan iedereen die in staat is om Eerste Hulp te kunnen verlenen, wil het Rode Kruis ervoor zorgen dat steeds meer mensen zich inzetten bij een situatie die Eerste Hulp nodig heeft. Aangezien het aantal EHBO cursussen (en dus ook het aantal instructeurs/ organisatoren) groeit, is het belangrijk dat het NRK inzicht krijgt in het huidige kwaliteitsniveau van de EHBO cursussen.

Target Questions heeft een auditpakket ontwikkeld en voert deze uit ten behoeve van het kwaliteitsniveau van de EHBO cursussen.

Doelstelling

  • Ontwikkelen auditpakket
  • Samenstellen van een kwalitatief hoogwaardig team van auditoren
  • Training en begeleiding van auditoren
  • Ontwikkelen van processen

Actie

Op basis van het protocol van het Nederlandse Rode Kruis toetsen onze auditoren of de aangesloten organisator en instructeur de gestelde taken die aan de functie verbonden zijn, op de juiste manier uitvoeren.

Resultaat

Een langlopend project waarbij het Nederlandse Rode Kruis inzicht krijgt in het kwaliteitsniveau van de wijze waarop haar EHBO opleidingen worden georganiseerd. Hierbij wordt het Nederlandse Rode Kruis ondersteund in het opstellen van een auditpakket en tevens ontzorgd in het plannen en uitvoeren van de audits.

Target Questions in actie bij het Rode Kruis