16 mei 2017

De digitale kwetsbaarheid is groot.

 

Wat is de zwakste schakel van uw bedrijf?

We hebben in het weekend van 12 mei ’17 in Nederland misschien wel erg veel geluk gehad. In meer dan 150 landen vonden cybercrime aanvallen plaats. Volgens Wainwright van Europol werden er meer dan 200.000 slachtoffers gemaakt. Zorginstellingen, banken en overheidsorganen werkten op volvermogen om de ransomware “Wannacry” aanval af te slaan.

In Nederland verliep het allemaal relatief rustig. We konden gratis parkeren bij Q-Park en dat leek het dan zo’n beetje te zijn.Over tot de orde van de dag of toch niet?

De Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid liet onlangs door het Amerikaanse Potomac Institute for Policy Studies (PIPS) een onderzoek uitvoeren. Wat blijkt ? In Nederland wordt onvoldoende prioriteit en geld gegeven aan de bestrijding van cybercrime.Er is geen centrale sturing en het ontbreekt aan (financiële)slagkracht. “Niets verrassends in Nederland”, zou je kunnen zeggen. Daadkracht is vaker een issue geweest en ondanks de kleine verbeterstappen die het PIPS wél op kleine schaal constateert, lopen we een stevig risico getroffen te worden.

Wat zijn eigenlijk de risico’s waaraan we onbewust blootgesteld zijn? Malafide ransom software gijzelt computers en infecteert bestanden op de harde schijf. In ruil voor pittige geldsommen aan de makers van deze ellende, kunnen slachtoffers weer toegang krijgen tot de eigen bestanden.
Los van het feit dat dit veel geld kost, schuilt er een veel groter gevaar achter. Deze lieden blijken eenvoudig in staat te zijn kwetsbare data te gijzelen en te misbruiken.

Uw veiligheid maar ook onze samenleving staat op het spel.
In Engeland werden in het weekend van 12 mei jl. tientallen ziekenhuizen platgelegd, patiënten moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen met alle gevolgen van dien. In Spanje werd Telecom bedrijf Telefonica geïnfecteerd met het Wannacry-virus, telefoonverkeer werd tot in Rusland ernstig gehinderd. In Duitsland werden de spoorwegen getroffen. Hoewel dit gelukkig niet tot verstoringen van de dienstregeling leidde, kunt u zich wel voorstellen wat er zou zijn gebeurd als dit wel het geval zou zijn geweest. In Frankrijk werd Renault getroffen, waardoor de productie in enkele fabrieken werd stilgelegd.

Kortom, de samenleving is hier enorm kwetsbaar en uw veiligheid is in het geding.onderzoek waard

De vraag is of en hoe de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven zullen acteren op deze recente aanval op onze veiligheid. Was het van voorbijgaande aard of leggen we financiële middelen aan en tonen we daadkracht om beter voorbereid te zijn op deze nieuwe vorm van terrorisme? Weten we wat de zwakste schakels in onze systemen zijn, waardoor deze terroristische daden kunnen blijven slagen? Volgens Alan Woodward (University of Surrey,U.K) hebben bedrijven en particulieren een essentiële rol in het verbeteren van deze veiligheid. Woodward, specialist in digitale beveiliging, zegt dat o.a. het updaten van beveiligingssoftware om verschillende onduidelijke redenen in organisaties en overheden nog steeds niet adequaat wordt uitgevoerd. Dit is mogelijk de zwakste schakel in onze veiligheid!

Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en wie is aan zet?

Wilt u in beeld krijgen welke effectieve maatregelen in uw bedrijf genomen dienen te worden?
Start vandaag dan met dit onderzoek! Het is het waard.

De digitale kwetsbaarheid is groot.