14 december 2016

“DAT IS HET ONDERZOEKEN WAARD “

Onderzoek waard?

Scholen potten bewust geld voor passend onderwijs op!

Op 6 december jl. bleek uit De Telegraaf dat het passend onderwijs, voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, tekort schiet. Maar liefst € 111 miljoen dat hiervoor bedoeld is, blijft ongebruikt op de plank liggen. Er zijn zelfs scholen die meer dan 20% van hun budget achterhouden. Dit had besteed kunnen worden aan de opleiding en ondersteuning van leraren en leerlingen met een beperking. Onbegrijpelijk zo lijkt het in eerste instantie. Waarom gebruiken scholen dit geld niet?

Tegenwoordig moeten leraren, in hun al overvolle agenda, ook nog in staat zijn om leerlingen met een beperking professionele aandacht te geven. Het vergt van hen onevenredige energie in klassen die over het algemeen toch al veel te groot zijn. Leraren moeten extra opgeleid zijn om überhaupt vakkundig te kunnen ondersteunen bij deze groep. Wat is er aan de hand?

In juni van dit jaar presenteerde het LAKS al een verontrustend onderzoek. 25% van de leerlingen met een beperking, zoals bijvoorbeeld dyslexie of adhd, is uitermate ontevreden over de beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen die de school biedt. Alarmbellen zouden toch moeten gaan rinkelen! Je zal maar een zoon of dochter hebben die deze aandacht echt nodig heeft. Met deze werkwijze staat de toekomst van deze leerlingen op het spel.

Staatssecretaris Dekker heeft kennelijk de oplossing gevonden. Hij wil dat de Inspectie in de komende jaren meer controle gaat uitoefenen op de samenwerkingsverbanden tussen speciale scholen en normale scholen. Natuurlijk, we gaan weer ambtenaartje spelen. Maar is dit wel de oplossing? Wat is de reden achter het ongebruikt laten van deze gelden?

Het vergt waarschijnlijk veel meer dan slechts het organiseren van samenwerkingverbanden tussen partners. Hebben schooldirecteuren hiervoor wel de nodige kennis en capaciteit? In het onderwijs zijn meer dan 20000 vacatures, moeten we eerst aan deze zijde van de problematiek niet eens flink onderzoek doen alvorens nog meer geld ongemoeid op de plank te laten liggen? Kijk eerst eens naar de achterliggende redenen in plaats van het weer opvoeren van zinloze controle maatregelen.

Wij zeggen: JA!, dit is gedegen onderzoek waardig!

onderzoek waard

 

“DAT IS HET ONDERZOEKEN WAARD “