19 maart 2017

“Niveau huurprijzen onacceptabel hoog”. Nieuw Kabinet moet toename armoede aanpakken.

 

het onderzoeken waard TargetQuestions

“Steeds meer huishoudens komen niet meer boven de armoede grens uit”, stelde het CBS op 7 februari jl. In 2015 moesten meer dan 600 duizend gezinnen het met een inkomen onder de armoedegrens doen. 50 Plussers die geen baan meer hebben of kunnen krijgen, leven elke dag met dit beangstigende toekomstbeeld.

Hoewel het gemiddeld besteedbare inkomen in Nederland stijgt, hebben vele gezinnen de laatste jaren grote hinder ondervonden van de steeds maar stijgende huurprijzen. Begin maart riep de Woonbond het nieuwe kabinet op om drastische maatregelen te nemen in de sociale huursector. De prijzen moeten minimaal 10% dalen om de huurders niet financieel onder water te zetten. Uit cijfers van de Woonbond blijkt dat het gemiddelde jaarinkomen van huurders in de afgelopen jaren met 900 euro is gedaald, dit terwijl de huren 816 euro per jaar duurder werden! “Dit gaat zo niet langer”, stelt directeur Paping van de Woonbond. De maatschappelijke verantwoordelijkheid moet hier snel genomen worden.

Helaas zijn er meer problemen in de woonsector. In de vrije sector rijzen de prijzen de pan uit. In februari  jl. noteerde de Nederlandse Vereniging van Makelaars een stijging van maar liefst 7,9% in 2016, terwijl de prijzen van koopwoningen slechts 2,6% stegen. Zelfs het Nibud waarschuwt dat huurders met een middeninkomen de gemiddelde huurprijs, die tussen de 700 en 1000 euro ligt,  eigenlijk niet kunnen betalen. Zij kunnen moeilijk doorstromen naar andere woningen omdat lenen voor een koopwoning lastiger is geworden en duurder huren hogere inkomenseisen kent. Deze groep zit dus klem en loopt grote financiële risico’s.

De Nederlandse woningmarkt kampt met een veel te klein en te weinig gevarieerd aanbod van woningen waardoor de hele zaak vastloopt. Hoe moet dat nu verder? Het nieuwe kabinet moet zich realiseren dat als er niet ingegrepen wordt, de financiële nood enorm toeneemt! De problematiek in de gezondheidszorg en de toename van de gemiddelde leeftijd van Nederlanders vergroten dit probleem. “We wonen veel langer in de dezelfde woningen”, zegt het CBS. Er moet snel, veel, goed en gevarieerd gebouwd gaan worden. Het kan, want aan kapitaal is er geen gebrek. Woningbouwbeleggers uit binnen- en buitenland hebben ruim 6 miljard euro op de plank liggen. Dit berekenden Capital Value en onderzoeksbureau ABF Research onlangs. “Die willen graag aan de slag”.

Waarom komen gemeentes en ontwikkelaars niet in de benen? Er zijn diverse mogelijkheden. Bijvoorbeeld het overbrengen van sociale huurwoningen naar de vrije sector. Dit levert doorstroming op als tegelijkertijd gemeenten de grondprijzen verlagen, hierdoor kunnen goedkopere huurwoningen gebouwd worden. Het huidige kabinet vindt dit zelfs een goede aanpak! Waar wachten zij nog op? Daarnaast debatteert het kabinet al veel te lang over het verlagen of afschaffen van de Verhuurderheffing voor wooncorporaties en worden de zeer beperkende hypotheekregels voor potentiële woningkopers ongemoeid gelaten. De doorstroming in de woningmarkt dreigt nog lang niet op gang te komen. Onacceptabel, want veel huurders staat het water aan de lippen!

Het is tijd voor visie en actie want in een welvarend Nederland mag armoede, door stijgende huurprijzen, niet voorkomen.

Wat is het sentiment in uw gemeente? Vindt u ook dat het nieuwe kabinet dit onderwerp hoog op de agenda moet zetten? Laten we de meningen van alle betrokkenen verzamelen!

Wij vinden dit het onderzoeken waard.  

 

“Niveau huurprijzen onacceptabel hoog”. Nieuw Kabinet moet toename armoede aanpakken.