MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek van Target Questions  richt zich primair op de omgang met en gedrag van medewerkers met hun werk. Vindt de medewerker zijn of haar werk zinvol en prettig of juist niet? En in welke mate?

De ervaringen van een medewerker worden gevormd door diverse factoren. Krijgt hij of zij er bijvoorbeeld met teleurstellingen te maken of zijn er ook successen te noteren? Zo ja, wat is de frequentie daarvan en wat is de invloed daarvan op de relatie met de werkgever?

Anonimiteit en objectiviteit

Als er sprake is van een goede balans in de relatie tussen werknemer en werkgever, beïnvloed dit in positieve zin de betrokkenheid van de werknemer bij de organisatie. Betrokkenheid, loyaliteit en motivatie vormen daarom belangrijke onderzoek factoren binnen het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De uitkomsten ervan geven u mogelijk reden om het personeelsbeleid op onderdelen aan te passen.

Deelname aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek geschiedt altijd anoniem. Daardoor zijn de antwoorden niet herleidbaar naar individuele deelnemers. Door het onderzoek te laten uitvoeren door een onderzoeksbureau, in dit geval Target Questions, zijn zowel anonimiteit als objectiviteit gewaarborgd.

'men hoort slechts die vragen waarop men in staat is antwoord te geven'

Nietzsche

Ruime ervaring

Hoe tevreden zijn uw medewerkers over diverse vormen van (gemeentelijke) dienstverlening? Target Questions heeft ruime ervaring met dergelijke onderzoeken, zowel binnen bedrijven als non-profit organisaties.

Target Questions initieert diverse soorten tevredenheidsonderzoeken voor verschillende doelgroepen. Denk hierbij naast medewerkers ook bijvoorbeeld aan klanten, burgers of huurders. Met een tevredenheidsonderzoek wordt de tevredenheid van een bepaalde doelgroep over een organisatie, product of dienst in kaart gebracht.

Wilt u een indruk krijgen hoe een medewerkerstevredenheidsonderzoek in zijn werk gaat? Lees dan onze case over het tevredenheidsonderzoek bij Baanstede.

Voor aanvullende informatie belt u (+31)88 42 00 810 of u mailt naar info@targetquestions.nl.

 

Gerelateerde onderwerpen: | Burgertevredenheidsonderzoek | Klanttevredenheidsonderzoek | belevingsonderzoek | Evenementenonderzoek |

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.