bool(true)

LEZERSONDERZOEK

Onmisbaar voor nieuwsgierige uitgevers: lezersonderzoek

Wat zijn de interesses van een lezer? Wat is de reden dat hij of zij graag uw magazine of website leest? Hoe staat het met de waardering en wat is de leesfrequentie? Dat zijn de vragen waarop een goed uitgevoerd lezersonderzoek antwoord kan geven. Met de uitkomsten kunt u inspelen op de behoeftes door het aanscherpen van de redactionele formule. Interessant voor lezers én adverteerders.

Wederzijdse interesse levert betrokken lezers en uiteindelijk ook een kwalitatief beter medium. Het lezersonderzoek van Target Questions voorziet in onderzoek naar het bereik van de uitgave, het profiel en de wensen van de lezer. Maar ook zaken als vormgeving, verschijningsfrequentie, artikel- en onderwerpkeuze worden onderzocht.

Wat wil de lezer

Vrijwel iedere uitgever en redactie worstelt met de universele vraag: wat willen mijn lezers? Dat geldt voor kranten, opiniebladen en special interest magazines. Maar ook voor bedrijfsperiodieken en sponsored magazines. Een continue zoektocht naar de toegevoegde waarde van uw uitgave binnen een steeds veranderend concurrentieveld en een overvolle markt.

'Een goed lezer is haast even zeldzaam als een goed schrijver'

Willmott

Diverse onderzoekmethoden

Afhankelijk van de doelstellingen van het onderzoek en afgezien van face tot face enquêtes, kunnen uiteenlopende facetten van het leesgedrag worden onderzocht via verschillende onderzoeksmethoden.

Online lezersonderzoek

Dit onderzoek biedt grote voordelen. Het is relatief goedkoop, er kunnen afbeeldingen worden getoond (artikelen/covers/fotomateriaal) en het onderzoeksresultaat is snel inzichtelijk. Als veel waarde wordt gehecht aan bereikcijfers is online onderzoek niet de meest geschikte methode. De lezer moet de moeite nemen om een vragenlijst in te vullen. Wanneer het onderwerp (de titel) niet of nauwelijks gelezen wordt is de neiging groter om niet deel te nemen. Daardoor kunnen bereikcijfers positiever uitvallen.

Telefonisch lezersonderzoek

De drempel om mee te doen ligt hier doorgaans lager dan bij online of schriftelijk onderzoek. En ook niet-lezers worden zo beter bereikt. Ander voordeel is dat de onderzoeker actief kan nagaan wie de vragen beantwoordt. Is de geadresseerde ook echt de lezer, of komt de uitgave via-via tot hem of haar (bijvoorbeeld binnen een bedrijf).

Schriftelijk lezersonderzoek

Om redenen van efficiency kan een vragenlijst worden opgenomen in of bij de betreffende uitgave met het verzoek deze (portvrij) te retourneren.

 

'Het is de goede lezer die het goede boek maakt.'

Emerson

Kwalitatief lezersonderzoek

Bij een kwalitatief onderzoek wordt tijdens een interview dieper ingegaan op de te onderzoeken onderwerpen. In tegenstelling tot online kwantitatief onderzoek biedt deze onderzoeksvorm  doorgaans een genuanceerder beeld van hoe de lezer denkt over zaken als vormgeving, toon, kwaliteit en onderwerp. Voorbeeldvragen:

  • Wie zijn mijn lezers/abonnees? (sociodemografische kenmerken, lifestyle, mediagedrag, bezit en koopintentie consumptiegoederen)
  • Voor welke type adverteerder is mijn blad interessant?
  • Wat verwacht de lezer van uw bedrijfsblad of nieuwsbrief leest?
  • Is de verschijningsfrequentie goed?
  • Welke rubrieken mist de lezer en waar wil de lezer juist meer over lezen?
  • Is er een juiste balans in onderwerpkeuze? Waar kan de opzet verbeterd worden?
  • Wat doet de uitgave voor mijn imago en/of merkbinding?
  • Waarom heeft men een abonnement afgenomen of opgezegd?
  • Maakt een nieuw tijdschrift kans op de markt, welke doelgroep spreekt het aan?

Voor aanvullende informatie belt u (+31)88 42 00 810 of u mailt naar info@targetquestions.nl.

 

Gerelateerde onderwerpen: | Imago of naamsbekendheidsonderzoek |

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.