Imago onderzoek Inzicht in het huidige en toekomstige imago

Imago onderzoek

Een imago onderzoek en/of naamsbekendheidsonderzoek geeft inzicht in hoe de buitenwereld (consumenten, klanten, leveranciers, bevolking) aankijkt tegen een organisatie. Maar het kan ook intern worden ingezet, zoals het beeld dat de medewerkers van hun organisatie hebben. Om het imago scherp te krijgen is de definitie van de doelgroep(en) van belang. Ook is van belang dat de opdrachtgever vooraf nadenkt over zijn huidige identiteit, het gewenste imago en over de perceptie van de doelgroep(en) van de organisatie.

Deze punten vormen de basis voor de vragenlijst. De uit het onderzoek voortvloeiende rapportage/analyse laat de overeenkomsten en verschillen zien tussen het gemeten en het gewenste imago.

Herkent de doelgroep zich in het imago? Weet men wat de organisatie wil uitstralen en waar ze voor staat? En wat is eigenlijk de mening van de medewerkers? Target Questions gaat graag met u op onderzoek uit om antwoord op deze vragen te vinden. Antwoorden die inzicht geven waarom (potentiële) klanten wel of niet kiezen voor een product of dienst. En die aanleiding kunnen zijn tot een koerswijziging.

Voor aanvullende informatie belt u 088 4200 810 of u mailt naar info@targetquestions.nl.

 

Gerelateerde onderwerpen: | Communicatieonderzoek Tevredenheidsonderzoek Belevingsonderzoek |