bool(true)

IMAGO ONDERZOEK

Belang imago onderzoek

Een imago onderzoek en/of naamsbekendheidsonderzoek geeft inzicht in hoe de buitenwereld (consumenten, klanten, leveranciers, bevolking) aankijkt tegen een organisatie. Maar het laat bijvoorbeeld ook zien hoe medewerkers een organisatie beoordelen. Of het beeld dat studenten hebben van een onderwijsinstelling. Om het imago scherp te krijgen is de definitie van de doelgroep(en) van belang. Ook is van belang dat de opdrachtgever vooraf nadenkt over zijn huidige identiteit, het gewenste imago en over de perceptie van de doelgroep(en) van de organisatie.

Deze punten vormen de basis voor de vragenlijst. De uit het onderzoek voortvloeiende rapportage/analyse laat de overeenkomsten en verschillen zien tussen het gemeten en het gewenste imago.

Herkent de doelgroep zich in het imago? Weet men wat de organisatie wil uitstralen en waar ze voor staat? En wat is eigenlijk de mening van de medewerkers? Het Target Questions imago onderzoek geeft antwoord op deze vragen. Antwoorden die inzicht geven waarom (potentiële) klanten wel of niet kiezen voor een product of dienst. En die aanleiding kunnen zijn tot een koerswijziging.

'heb de moed om te vragen en uwe onwetenheid te laten blijken'

Emerson

Spontane en geholpen naamsbekendheid

Een imago onderzoek wordt vaak uitgevoerd in combinatie met naamsbekendheidonderzoek. In het imago-onderzoek gaat in op waardering en imago van een organisatie en/of merk. Een naamsbekendheidonderzoek kan worden ingezet om het effect te meten van communicatie-inspanningen.

Er zijn 2 meetmomenten: vóór en na inzet van de campagne of promotionele actie. Zodoende kan worden bepaald wat de invloed van de campagne is op de naamsbekendheid.

Bij Target Questions kunnen beide onderzoek vormen zowel uit kwantitatief als kwalitatief onderzoek bestaan. Doorgaans worden beide methoden gehanteerd omdat kwantitatief onderzoek alleen cijfermatige informatie geeft over het imago. Kwalitatief onderzoek voegt daar inzichten aan toe in gevoel, meningen en gedachten over een organisatie.

Voor aanvullende informatie belt u (+31)88 42 00 810 of u mailt naar info@targetquestions.nl.

 

Gerelateerde onderwerpen: | Communicatieonderzoek | Tevredenheidsonderzoek | Belevingsonderzoek |

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.