bool(true)

EVENEMENTENONDERZOEK

Belang van een evenementenonderzoek

Het belang van een evenementenonderzoek is groot. Evenementen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De verscheidenheid is enorm en de omvang en het karakter verschillen net naar gelang het onderwerp, de locatie en de (budgettaire) mogelijkheden. Eén ding hebben echter vrijwel alle evenementen gemeen: ze vertonen een zekere economische en emotionele waarde.

De economische waarde wordt in grote mate bepaald door factoren als schaalgrootte, commerciële politieke of culturele belangen en eventuele subsidiestromen of andere vormen van funding. De economische waarde van een internationaal congres is van een geheel andere orde dan die van een lokale boeken- of kunstmarkt, maar de emotionele waarde kan juist omgekeerd evenredig zijn.

'men kan beter enkele vragen stellen dan vragen weten'

Thurber

De opbrengst van een evenementonderzoek

We onderscheiden evenementen op het gebied van kunst en cultuur, andere vormen van vermaak, religie, handel, informatie- en kennisoverdracht en nationale festiviteiten. Afhankelijk van achtergrond en omvang wordt de organisatie ervan meer complex en nemen o.m. financiële en veiligheidsrisico’s toe. Denk aan marketing, ticketverkoop, merchandising, bezoekersstromen etc.

Als organisator of andere direct belanghebbende wilt u weten hoe een volgende editie (nog) succesvoller kan zijn. Een evenementenonderzoek met een gespecificeerde rapportage aangaande bezoekersaantallen en –samenstelling, waardering en beleving kunnen u daarbij helpen.

Een evenementenonderzoek van Target Questions verschaft u inzicht aangaande onderwerpen als:

 • bezoekersaantal en –profiel (soci demografisch, herkomst, reden bezoek)
 • waardering, beleving en imago van evenement én organisatie
 • bestedingen / sales leads exposanten
 • veiligheid en managen bezoekersstromen

'Het is makkelijk om moeilijke vragen te stellen. Het is moeilijk om gemakkelijke antwoorden te geven.'

Emerson

Deelonderzoeken

Onder een evenementenonderzoek kunnen ook deelonderzoeken worden verstaan als:

 • beurs- en/of congresonderzoek onder bezoekers en/of exposanten
 • festivalonderzoek bezoekers : organisatie, beleving, aanbod, faciliteiten
 • medewerkers/vrijwilligersonderzoek : organisatieaspecten en beleving grote publieksevenementen
 • onderzoek naar loopstromen om mensenmassa’s te monitoren en te managen

Drie onderzoeksmethodes

Target Questions hanteert ten behoeve van een evenementenonderzoek drie methodes;

 1. Online. Naar bezoekers wordt en mail verstuurd met een uitnodiging om deel te nemen via een link. Een actueel bestand is essentieel. Indien nodig worden tijdens het evenement email-adressen verzameld.
 2. Schriftelijke enquête. De vragenlijst wordt op locatie ingevuld door een enquêteur. Deze gebruikt daartoe een PDA, laptop, smartphone of tablet. De respondent heeft de mogelijkheid om real-time mee te kijken naar het invullen.
 3. Interview. Tijdens het betreffende evenement worden bezoekers face-to-face ondervraagd. Ook hierbij wordt een tablet gebruikt om de gegeven antwoorden te registeren.

Voor aanvullende informatie belt u (+31)88 42 00 810 of u mailt naar info@targetquestions.nl.

 

Gerelateerde onderwerpen: | tevredenheidsonderzoeken | Communicatieonderzoek | Belevingsonderzoek | imago of naamsbekendheidsonderzoek |

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.