bool(true)

DOELGROEPONDERZOEK

Weten wat uw doelgroep drijft

Als het gaat om het genereren van omzet is het essentieel om in te spelen op de wensen en behoeftes van klanten of werknemers. Via een doelgroeponderzoek krijgt u inzicht in wat die wensen en behoeftes exact inhouden. Wat beweegt uw doelgroep om actie te ondernemen iets te doen of hoe sluit u succesvol aan op hun specifieke belevingswereld?

Weten waarom uw doelgroep bepaalde keuzes maakt, geeft richting aan de daarop afgestemde  bedrijfs- en marketingcommunicatieplannen. Een doelgroeponderzoek kent verscheidene aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de motivatie om iets wél of juist niet te doen, de wijze waarop men naar een (werkgevers)merk kijkt of de behoefte aan bepaalde informatie. Maar ook: waar liggen de interesses van deze personen en wat is de houding van de doelgroep ten opzichte van bepaalde onderwerpen of standpunten. Samenvattend kunnen we stellen: met behulp van een doelgroeponderzoek wilt u weten wat uw doelgroep drijft.

‘Als je een wijs antwoord verlangt moet je ook verstandig vragen’

Johann Wolfgang von Goethe

Focus is van groot belang

Het doen van onderzoek naar een doelgroep vergt een specifieke benadering. Met lukraak vragen stellen wordt het gewenste doel -inzicht krijgen in wat de doelgroep drijft- doorgaans niet gerealiseerd. Het opzetten van een compacte en tijdsefficiënte vragenlijst vraagt om een duidelijke focus, waarbij gewerkt wordt met thema’s en een logische routing.

Vanuit verschillende invalshoeken kan naar een doelgroep gekeken worden, zoals:

  • Demografisch/geografisch (leeftijd, geslacht, woonplaats etc.)
  • Relationeel (huidige zienswijze naar organisatie, product, dienst etc.)
  • Socio-economisch (inkomen, beroep, opleiding, hobby’s)
  • Cultureel (afkomst, nationaliteit, religie)
  • Psychografisch (opvattingen binnen de over uiteenlopende onderwerpen als bijvoorbeeld politiek)

Uw merk als uitgangspunt

Target Questions kan u van dienst zijn bij de opzet van een doelgroeponderzoek. In gezamenlijk overleg bepalen we de welke informatie voor u van belang is en de breedte van het onderzoek. Voor een dergelijk onderzoek zijn verschillende kanalen denkbaar: face to face interviews, het digitaal uitzetten van een vragenlijst en een oproep aan de doelgroep via email, via traditionele post, social media of een combinatie hiervan. Alles uiteraard geheel conform de bestaande communicatiestrategie en ‘branding’ van uw merk.

Voor aanvullende informatie over doelgroeponderzoek belt u (+31)88 42 00 810 of u mailt via het contactformulier.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.