Doelgroeponderzoek

Weten wat uw doelgroep drijft

Via een doelgroeponderzoek krijgt u inzicht in wat de wensen en behoeftes van uw (potentiële) doelgroep inhouden. Wat beweegt hen om actie te ondernemen iets wel of niet te doen en hoe sluit u succesvol aan op hun specifieke behoeftes en belevingswereld?

Weten waarom uw (potentiële) doelgroep bepaalde keuzes maakt, geeft richting aan de daarop afgestemde bedrijfs- en marketingcommunicatieplannen. Een doelgroeponderzoek kent verscheidene aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de motivatie om iets wél of juist niet te doen, de wijze waarop men naar een merk kijkt of de behoefte aan bepaalde informatie. Maar ook: waar liggen de interesses van deze personen en wat is de houding van de doelgroep ten opzichte van bepaalde onderwerpen of standpunten.

Het doen van onderzoek naar een doelgroep vergt een specifieke benadering. Het opzetten van een duidelijke vragenlijst vraagt om een goede focus, waarbij gewerkt wordt met thema’s en een logische routing.

Vanuit verschillende invalshoeken kan naar een doelgroep gekeken worden, zoals:

  • Demografisch/geografisch (leeftijd, geslacht, woonplaats etc.)
  • Relationeel (huidige zienswijze naar organisatie, product, dienst etc.)
  • Socio-economisch (inkomen, beroep, opleiding, hobby’s)
  • Cultureel (afkomst, nationaliteit, religie)
  • Psychografisch (opvattingen binnen de over uiteenlopende onderwerpen)

Target Questions kan u ondersteunen bij de opzet en uitvoer van een doelgroeponderzoek. In gezamenlijk overleg bepalen we de welke informatie voor u van belang is en de breedte van het onderzoek. Voor een dergelijk onderzoek zijn verschillende kanalen denkbaar: face to face interviews, het online uitzetten van een vragenlijst en een oproep aan de doelgroep via email, via traditionele post, social media of een combinatie hiervan. Alles uiteraard geheel conform de bestaande communicatiestrategie en ‘branding’ van uw merk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie en kijken wat Target Questions voor u kan betekenen? Bel gerust 088 4200 810 of mail naar info@targetquestions.nl.

 

gerelateerde onderwerpen: |evenementenonderzoek|