bool(true)

COMMUNICATIEONDERZOEK

Het effect van uw communicatie inspanning?

Via een Target Questions communicatieonderzoek wordt inzicht verkregen in het verwachte dan wel bereikte effect dan van in te zetten of al ingezette communicatiemiddelen en –boodschappen. Een dergelijk onderzoek behelst de ervaringen en de beleving van burgers met betrekking tot communicatiemiddelen als huis-aan-huis kranten, websites, flyers, nieuwsbrieven, folders en/of informatiebijeenkomsten.

In nauw overleg wordt de onderzoeksvraag vastgesteld en vertaald in een vragenlijst op maat. De onderzoeksmethode wordt hieraan gekoppeld en het plan van aanpak wordt vastgesteld. De uiteindelijke data-analyse kan worden gekoppeld aan verschillende rapportages.

'Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien'

Mulisch

Communicatie is complex

Factoren die van invloed zijn op het welslagen van een communicatiestrategie zijn de toon, de aard van informatie en de juiste manier van distributie of mediumkeuze. Maar ook een vernieuwende benadering of opvallende vormgeving zijn van grote invloed op de impact en het netto effect van de uiting of campagne.

Ons communicatieonderzoek geeft een objectief beeld van en goed inzicht in de gemaakte keuzes. Voorbeelden van communicatieonderzoek zijn:

  • Doormeten en testen communicatiecampagnes
  • Website onderzoek
  • Onderzoek inzet Social Media
  • Naamsbekendheidonderzoek
  • Resultaten mailings/nieuwsbrieven/folders
  • Onderzoek en effectmeting radio- en/of TV-commercials

Per saldo ondersteunt gedegen communicatieonderzoek u bij het nemen van beslissingen welke te maken hebben met communicatiedoelstellingen, de in te zetten media en middelen én de inhoud van de boodschap.

Voor aanvullende informatie belt u (+31)88 42 00 810 of u mailt naar info@targetquestions.nl.

 

Gerelateerde onderwerpen: | Imago of naamsbekendheidsonderzoek | Lezersonderzoek | belevingsonderzoek | evenementenonderzoek |

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.