Gemeente Uitgeest

Case veiligheidsonderzoek

Het station van Uitgeest ligt op een open plek waar wegen omheen lopen en de woonwijken niet direct aan grenzen. De Gemeente Uitgeest werd steeds meer geconfronteerd met geruchten dat bezoekers en omwonenden een onveilig gevoel krijgen op en rondom dit station. De gemeente heeft daarom Target Questions benaderd om een onderzoek te houden over de veiligheidsbeleving onder reizigers en omwonenden van dit station middels een veiligheidsonderzoek.

'De geestelijke taak die iedereen zichzelf kan en moet opleggen, is niet zich veilig te voelen, maar juist bestand te zijn tegen onveiligheid.'

Eric Fromm

Uitwerking veiligheidsonderzoek

Ter voorbereiding van dit onderzoek heeft Target Questions een vragenlijst geformuleerd toegespitst op de doelgroep (reizigers en burgers). Na goedkeuring van de gemeente Uitgeest, is een online platform gecreëerd zodat de gegevens direct en efficiënt verzameld en geanalyseerd zouden kunnen worden.

Deze vragenlijst is tweeledig opgesteld. Enerzijds zijn in huisstijl opgemaakte flyers door de omliggende woonwijken verspreid en anderzijds zijn bezoekers van het treinstation Uitgeest tijdens druk bezochte tijden ondervraagd.

De enquête is opgesplitst in kernvragen voor de respondenten die eigenlijk geen tijd hebben en extra vragen voor als zij wel de tijd hebben om deze te beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen die zoal aan bod kwamen:

 • Geslacht
 • Frequentie bezoek station Uitgeest
 • Mate van onveilig gevoel
  • Welk gebied
  • Oorzaak
 • Mate van (mogelijke) verloedering
 • Mate van (mogelijke) vervelende voorvallen
 • Inrichting van het stationsgebied
 • Suggesties om het veiligheidsgevoel te vergroten
 • Eigen ervaringen op en rondom het stationsplein
 • Basisgegevens

Uit de enquête kwam een duidelijk beeld naar voren met redenen waarom de bezoekers en omwonenden zich niet prettig voelen op het station van Uitgeest. De rapportage heeft concrete handvatten gegeven om het veiligheidsgevoel op en rondom het stationsplein te vergroten.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.