Baanstede

Case medewerkerstevredenheidsonderzoek

Baanstede is een organisatie die re-integratie trajecten begeleidt in het midden- en noorden van de provincie Noord-Holland. De medewerkers werken op allerlei verschillende vakgebieden, niveaus en met verschillende computerprogramma’s.  De afdeling ICT van Baanstede is benieuwd naar de mening van de medewerkers over het functioneren van de ICT afdeling en alle gespecialiseerde programma’s. Aan Target Questions de taak om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te zetten!

'Men kan beter enkele vragen stellen dan alle antwoorden weten'

James Thurber

Uitwerking medewerkerstevredenheidsonderzoek Baanstede

Target Questions heeft middels een uitgebreid gesprek met het hoofd van de afdeling ICT de afdeling en gespecialiseerde programma’s in kaart gebracht en de vragenlijst in 4 thema’s onderverdeeld, namelijk:

  • Algemene informatie + communicatie
  • Hardware
  • Software
  • Applicaties

Door het opstellen van een online platform, waar de medewerkers via een link naartoe geleid werden, kon op een efficiënte wijze het onderzoek gevolgd worden. Niet alleen door Target Questions maar ook door Baanstede. Baanstede heeft voorafgaand aan het onderzoek een link ontvangen waarbij zij realtime mee konden kijken met de verzamelde resultaten. Daarmee kregen zij inzicht in de doorlooptijd van het onderzoek en konden zij voorlopige conclusies trekken omdat de gegevens door ons systeem direct in overzichtelijke grafieken werden weergegeven.

Met de verzamelde gegevens is een analyse uitgevoerd waarbij verschillende verbanden zijn gelegd, weergegeven in een kort, bondig en overzichtelijk rapport. Hierdoor heeft het hoofd van de afdeling ICT aan de hand van duidelijke conclusies zijn koers met de afdeling kunnen bijstellen en intensiveren.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.