burgertevredenheidsonderzoek

Hoe tevreden is de burger?

Hoe tevreden zijn burgers over diverse vormen van (gemeentelijke) dienstverlening? Target Questions heeft ruime ervaring met burgertevredenheidsonderzoek en buurtonderzoek. In diverse vormen en voor uiteenlopende organen als Gemeentes, Provincies, Waterschappen, Ministeries, Politie, Brandweer en Omgevingsdiensten.

Target Questions stelt tevredenheidsonderzoeken op naar gelang de doelgroep. Denk hierbij naast burgers aan klanten, medewerkers,  of huurders. Met een tevredenheidsonderzoek wordt de tevredenheid van een bepaalde doelgroep over een organisatie, product of dienst in kaart gebracht.

'Trotse mensen verdwalen liever dan de weg te vragen'

Churchill

Het burgertevredenheidsonderzoek

Een dergelijk onderzoek naar de ervaringen en gevoelens van burgers kan de volgende onderwerpen omvatten:

  • wonen/leven (bijvoorbeeld onderzoek gericht op bouwen/verbouwen, jeugd/onderwijs/studeren, veiligheid of AZC’s)
  • werk/inkomen (bijvoorbeeld onderzoek gericht op werk, uitkeringen en regelingen, schulden of bijstand)
  • zorg/welzijn (bijvoorbeeld onderzoek gericht op WMO, sociale wijkteams, daklozen of vrijwilligers)
  • ondernemen (bijvoorbeeld onderzoek gericht op lokale economie, vestigen in gemeente, starters, bedrijvenloket)
  • vrije tijd (bijvoorbeeld onderzoek gericht op recreatie, winkelen, sport, toerisme, kunst/cultuur)

Deelname aan deze onderzoeken geschiedt altijd anoniem. Daardoor zijn de antwoorden niet herleidbaar naar individuele deelnemers. Door het burgertevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren door een onderzoeksbureau, in dit geval Target Questions, zijn zowel anonimiteit als objectiviteit gewaarborgd.

Wilt u een indruk krijgen hoe een burgertevredenheidsonderzoek in zijn werk gaat? Lees dan onze case over het burgertevredenheidsonderzoek bij de gemeente Harlingen of de case over het onderzoek m.b.t. veiligheid bij de gemeente Uitgeest.

Voor aanvullende informatie belt u (+31)88 42 00 810 of u mailt naar info@targetquestions.nl.

 

Gerelateerde onderwerpen: | Klanttevredenheidsonderzoek | Medewerker tevredenheidsonderzoek | belevingsonderzoek | Evenementenonderzoek |

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.