Belevingsonderzoek Target Questions

Belang van belevingsonderzoek

Hoe kijken we aan tegen bepaalde zaken of hoe worden bepaalde zaken ervaren? Een belevingsonderzoek geeft antwoord op vragen die hiermee verband houden. Die antwoorden zijn niet objectief, want ze komen voort uit individuele, persoonlijke beleving en waarneming.

Bijna alles draait om ‘beleving’

Een klant of bezoeker hoort altijd op de eerste plaats te komen. Maar het wordt een steeds grotere uitdaging om hem of haar tevreden te houden en loyaal te laten zijn. ‘Beleving’ speelt daarbij een belangrijke rol. Een belevingsonderzoek van Target Questions geeft u inzicht in de beleving zoals de klant die ervaart.

 • Emoties, meningen en associaties zijn de kernwaarden in een dergelijk onderzoek. U krijgt inzicht in de volgende onderwerpen:
 • Welke waarden zijn belangrijk in de beleving/ervaring van de doelgroep
 • Welk belevenisniveau kan worden gekoppeld aan het product of de dienst en heeft dit voldoende ‘power’
 • Welke identiteit koppelt de doelgroep aan het product of de dienst en komt deze overeen met de uitgangspunten?
 • Wat vindt de doelgroep belangrijk vanuit de beleving-ervaring?
 • Wat zijn de succesfactoren van het product of de dienst, gemeten vanuit de beleving/ervaring?

In nauw overleg wordt de onderzoeksvraag vastgesteld en vertaald in een vragenlijst op maat. De onderzoeksmethode wordt hieraan gekoppeld en het plan van aanpak vastgesteld. Het is ook mogelijk een data-analyse uit te laten voeren, welke in verschillende rapportages kan worden teruggekoppeld.

Belevingsonderzoek versus tevredenheidsonderzoek

Een belevingsonderzoek wijkt wezenlijk af van een tevredenheidonderzoek. Want een tevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de mate van tevredenheid van een doelgroep over een product of dienst. Een belevingsonderzoek meet daarentegen de beleving of het gevoel omtrent een product of dienst. En het voorziet in verbeterpunten dan wel belevings-beïnvloedende maatregelen. Tevredenheidsonderzoek levert doorgaans vooral kwantitatieve (cijfermatige)  gegevens op.

Een belevingsonderzoek van Target Questions is een kwalitatief onderzoek waarbij we een sterke voorkeur hebben voor interviews. In een gesprek werken we met de open-vragen-techniek:

 • Hoe belangrijk….
 • Wat voor rol speelt….
 • Hoe ervaart u….
 • Aan welke eisen moet….
 • Hoe bepaalt u…..

Wilt u meer informatie en kijken wat Target Questions voor u kan betekenen? Bel gerust 088 4200 810 of mail naar info@targetquestions.nl.

Gerelateerde onderwerpen: | tevredenheidsonderzoeken | DoelgroeponderzoekImago onderzoek |Evenementenonderzoek |