bool(true)

AUDITS

Audits door Target Questions

Het ontwikkelen van een audits vergt tijd, inzicht en kennis. Audits gaan uit van feiten, is meetbaar, toont zaken aan en geeft daardoor een goed beeld van de kwaliteit van een proces. Vanaf een nulmeting moeten audits regelmatig worden herhaald om de continuïteit van het proces te waarborgen en uiteindelijk te verbeteren.

Target Questions kan een organisatie (profit of non-profit) assisteren bij ieder fase van het proces. Zowel bij het samenstellen van de audit als bij de uitrol ervan. Omdat er vaak vragen ontstaan is een centraal steunpunt geen luxe. Daarvoor kunnen wij u faciliteren met een speciale helpdesk service, die intern (uit uw naam) of extern (uit onze naam) opereert.

De door ons verzorgde audits kunnen zowel face to face als telefonisch worden afgenomen. Lees hieronder meer wat Target Questions voor u kan betekenen. Of bent u op zoek naar een minder indringend onderzoek door middel van enquêtes? Klik dan hier.

Kwaliteits audit

Hierin wordt onderzocht of de gestelde kwaliteitseisen overeen komen met de kwaliteitscondities. Die eisen zijn vastgelegd in het handboek kwaliteit, waarin per meetbaar element een norm gesteld is waaraan de kwaliteit moet voldoen.
Het handboek geeft alle organisatorische spelregels weer zoals structuur, procedures, instructies, afspraken en maatregelen. Samen ook wel het ‘kwaliteitssysteem’ genoemd.
De kwaliteitsaudit geeft u volledige inzage in het kwaliteitsniveau van deze spelregels.

Wilt u meer lezen over een kwaliteits audit? klik hier voor de case over het Nederlandse Rode Kruis.

Systeem audit

Elke organisatie stelt zichzelf jaarlijks bepaalde doelstellingen. Deze doelstellingen worden vastgelegd en van een ieder wordt verwacht dat deze nagestreefd en gerealiseerd worden. Een systeem audit waarborgt dit proces.

Is iedereen van de doelstellingen op de hoogte en op welke wijze voeren zij dit door in hun dagelijkse werkzaamheden? Worden de juiste procedures wel gevolgd en is men bekend met deze procedures? Door middel van een systeem audit komt u aan de gewenste antwoorden.

Operational audit

Beheersmaatregelen komen in elke organisatie voor. Deze dienen om bepaalde risico;s te verkleinen, te vermijden of te elimineren.
Een operational audit bekijkt de efficiency en effectiviteit van de diverse maatregelen en beslissingen. Ofwel: leveren ze het gewenste resultaat? De operational audit geeft u hierop een helder antwoord.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.