Algemene voorwaarden Target Questions B.V.

De Algemene voorwaarden Target Questions zijn, op iedere aanbieding en/of offerte en/of opdracht en/of onderzoeksvoorstel en/of overeenkomst tot het door Target Questions- verrichten van marktonderzoek, in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder doch niet uitsluitend tot het vervaardigen en het ter beschikking stellen van ontwerpen en meetinstrumenten, tot het afnemen van enquêtes en onderzoeken, tot het verwerken en analyseren en/of het rapporteren van de aldus verkregen resultaten, van toepassing:

De algemene voorwaarden van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), goedgekeurd door de ledenraad op 17 mei 2010;

en de internatinale gedragscode ICC/ESOMAR Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.